loader

О нама

Министарство просвете и црквених дела донело је 1873. године одлуку о отварању основне школе у селу Бору. Школа је често мењала просторије у којима је радила, а садашња зграда подигнута је 1937. године, док је први спрат дограђен 1959. године. Школа је током своје историје више пута мењала називе. Од 1931. године школа је носила назив „Крањ Петар I Велики Ослободилац“, од 1937. год. до Другог свтског рата „Краљ I Александар Ујединитељ“, да би 1955. год. добила назив „Вук Караџић“. 
Основна школа ''Вук Караџић'' Бор

Школа некад и данас - матична школа

Зграда матичне школе налази се у улици Моше Пијаде број 6.
Школа је основана актом број: 01-6643/1-65 од 30.06.1965. године Скупштине општине Бор и уписана у судски регистар код Окружног привредног суда у Зајечару, датум уписа 30.06.1990.год. Фи 487/90, регистрациони уложак број 1-546 Зајечар. Решењем број 022-05-106/2013-07/1 од 05.01.2016.год.  школа је верификована за обављање основног образовања, као и за обављање основног образовања одраслих. Школа обавља делатност продуженог боравка у матичној школи у две групе, за ученике 1. и 2. разреда.


Матична школа има:
Наставни простор– сутурен 
1. учионицa за ТО 
2. помоћна просторија за кабинет ТО 
Остали простора– сутурен 
1.Радионица домара 
2.Просторија за одлагање расходованих средстава 
3.Кухиња 
4.Котларница 

Наставни простор– приземље 
1.Свлачионице из фискултурну салу 
2.Фискултурна сала 
3.Учионица бр.1/кабинет биологије 
4.Учионица бр.2/кабинет географије 
5.Учионица бр.3/кабинет историје 
6.Учионица бр.4/кабинет страног језика 
7.Кабинет хемије и физике 
8.Дигитални кабинет 
Остали простор– приземље 
1.Библиотека
2. Просторија за помоћно особље

Наставни простор – први спрат 
1.Учионица бр.8/кабинет српског језика 
2.Учионица бр.9/кабинет математике 
3.Учионица бр.10/кабинет математике 
4.Учионица бр.11/кабинет музичког 
5.Учионица бр.12/кабинет српског језика 
6.Учионица продуженог боравка 
остали простор – канцеларије – први спрат 
1.Канцеларија директора 
2.Канцеларија педагога и ПА 
3. Канцеларија секретара
4. Канцеларија шефа рачуноводства
5. Канцеларија административног радника
6. Наставничка канцеларија

Укупна површина свих просторија у Школи износи– 1622,28 м2 

Школа има два дворишта са теренима за фудбал и кошарку.


Школски простор се загрева централним грејањем подстаницом која је прикључена на градско грејање – ЈКП«ТОПЛАНА» Бор.

Школа у Слатини

Издвојено одељење у Слатини

У саставу школе је од 1947. до школске 1959/60 године било и одељење у реону Кормарош, а сад школа има четвороразредно одељење у селу Слатини.
Школа у Слатини, удаљена 8km од матичне школе.
Школа има 2 учионице, просторију за припремни предшколски програм, просторију за реализациу физичког, канцеларију и спортски терене са двориштем, кухињу са трпезаријом, котларницу, гаражу.

Решењем Министарства просвете бр.022-05-79/2010-07 од 31.01.2011.год. школа остварује ППП у издвојеном одељењу у Слатини. 

Школски простор у издвојеном одељењу у Слатини се загрева сопственим грејањем, котлом, путем угља и дрва.

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8